Optimalna vgradna vlažnost lesa znaša 15%

Neglede na to, ali se odločamo za montažno hišo, leseno, brunarico ali zidano hišo, pri vsaki je ustrezna tehnično dosežena sušnost lesa odločilnega pomena. Vsak objekt ima namreč vsaj tramove in špirovce iz lesa!

Optimalna relativna vlažnost lesa znaša 15%, pri čemer ne sme prekoračiti vrednosti 20%. Les mora biti tehnično sušen v sušilnicah, kjer mora biti zagotovljeno, da se vsaj 48 ur neprekinoma suši na sušnost pod 20% pri temperaturi najmanj 55 stopinj celzija.

Čemu ravno 55 stopinj celzija?

Pri temperaturah nad 50 stopinj cezija nastopi koagulacija beljakovin, ki so biološka osnova morebitnih preostalih škodljivih insektov v lesu. Na takšen način jih zagotovo uničimo.

Čemu pravilo 48 ur?

48 ur je najkrajša dovoljena doba izpostavljenosti lesa temperaturam nad 50 stopinj celzija. Vsaj dva dneva sta potrebna, da se tudi sredina lesa greje na 55 stopinj in to temperaturo tudi dovolj dolgo obdrži, da se med ostalimi uničijo insekti, kot so: hišni kozliček (t.i. lesni črv), navadni trdoglavec in parketar.

Dosledno upoštevanje tega pravila je tudi zagotovilo za kasnejšo odpornost na insekte. Izključno les, ki je tehnično sušen pod omenjenimi ali strožjimi pogoji, je pri ustrezni konstrukcijski zaščiti lesa doživljenjsko odporen oz. neužiten za lesne škodljivce!

Kako izmeriti relativno vlažnost lesa?

Ali je les dovolj osušen za vgradnjo, lahko preverite tudi sami z ustreznim merilnikom vlage. Strošek takšnega vlagomera ni pretiran, saj znaša okoli 50 EUR. Merilne elektrode merilca je potrebno zapičiti do največ 1/3 debeline lesa, vendar ne globlje kot 4 cm.

Kako ugotoviti, ali so bili uničeni vsi lesni škodljivci?

Tega naknadno žal ni mogoče ugotoviti. Čeprav je les morda ustrezno suh, to še ne pomeni, da je bil tehnično sušen! Za gradbeno podjetje je najugodneje kupiti les, ki je bil naravno osušen. Takšen les ni nikoli bil izpostavljen temperaturi blizu 50 stopinj cezija, zato se v njem najverjetneje nahajajo različni lesni škodljivci.

Komu zaupati ?

Zaupati velja zgolj ponudnikom, ki Vam lahko pokažejo vsaj 2 dokončana objekta, ki stojita že pet ali več let. Ravno tako velja zaupati samo ponudnikom, ki Vam ustrezno tehnično sušnost lesa lahko pisno zagotovijo in se dokazano z gradbeništvom uspešno ukvarjajo že vsaj 10 let. Papir namreč prenese vse! V kolikor pride do potrebe po uveljavljanju garancije na ustrezno sušnost lesa, Vam nič ne pomaga, če podjetje finančno ni sposobno kriti svoje odškodninske odgovornosti.

Na portalu KatalogHiš.si gradnjo Vaše sanjske hiše zaupamo zgolj izvajalcem, ki se svoje odgovornosti zavedajo in so jo sposobni tudi kriti.