Pravilo 60ih stopinj pri konstrukciji brunaric

Konstrukcijska zaščita lesa - pravilo 60%

KATALOGHIŠ.si sodeluje samo z izvajalci, ki se držijo pravila 60ih stopinj pri konstrukcijski zaščiti lesa zunanje fasade

Kaj narekuje pravilo 60ih stopinj?

To pravilo določa, da mora biti stopinjski nagib, merjen od prvega bruna na temeljni plošči do zaključka strehe najmanj 30, oziroma nagib med vodoravno linijo tal, merjeno od prvega bruna ter žlebom strehe največ 60 stopinj.

 

Od kod izhaja to pravilo ?

To zlato pravilo se je skozi stoletja uveljavilo pri gradnji lesenih objektov v Evropi. Nenazadnje so to potrdili tudi nemški strokovnjaki za leseno gradnjo in tako je bilo pravilo 60ih stopinj sprejeto v nemško standardno klasifikacijo industrijskih norm DIN 1052 na področju gradnje lesenih objektov. (Sebastjan Stjepanović, 2019, Das Blockhaus, str. 14)

Strokovna utemeljitev pravila

Pravilo izhaja iz klimatskih značilnostih geografskega pasu, v katerem leži tudi Slovenija. Za naše geografsko področje je značilno, da dež navadno ne pada navpično na tla, temveč zaradi različnih klimatskih značilnosti dežne kaplje dosežejo tla pod kotom 60-ih stopinj. 

Povprečno letno število dni s padavinami nad 0,1 mm v obdobju med 1971 do 2000 je v Sloveniji znašalo 115 (vir: Agencija Republike Slovenije za Okolje). V kolikor se pri gradnji ne držimo omenjenega pravila bi to pomenilo, da bo fasada brunarice tri mesece v letu mokra. Pri tem bo najbolj izpostavljena prva vrsta brun nad temeljno ploščo, kar ob neupoštevanju dobrih praks konstrukcijske zaščite lesa lahko ogrozi celotno stavbo.

 

Nekaj konkretnih primerov

Pravilo 60 stopinj

Višina stene

250 cm

350 cm

500 cm

Dolžina strehe čez steno

145 cm

203 cm

290 cm

Kot je razvidno iz zgornje tabele, nas pravilo 60ih stopinj lahko tudi precej omejuje pri gradnji dvo- in večnadstropnih brunaric. Iz statičnih in estetskih razlogov ne bo mogoče graditi brunarice z višino stene 500 cm, saj bi v tem primeru ob upoštevanju zgornjega pravila streha morala štrleti od stene za celih 290 cm. Vendar tudi za to omejitev obstajajo odlične rešitve.  

Kako graditi visoko brunarico in hkrati zadovoljiti pravilu 60ih stopinj?

Konstrukcijska zaščita lesenih fasad na eno in večnadstropnih brunaricah

V primeru, da izpostavljena stena brunarice presega 250 cm višine, se stena od tal do 250 cm višine obleče v sekundarno fasado. Le ta je lahko iz lesa ali iz mineralnega ometa z zračnim kanalom. Na Avstrijskem Koroškem in na Bavarskem se je uveljavila praksa zidanega pritličja, medtem ko se nadstropje in mansarda izvedeta iz lesenih brun. Neglede na izbrani izvedbe zunanje stene pritličja, se na zgoraj omenjene načine ohrani izviren izgled brunarice nad 250 cm višine in zagotovi upoštevanje pravila 60ih stopinj pod 250 cm višine stene.

Strokovno izveden prehod med temeljno ploščo in prvim brunom

Prva vrsta brun nad temeljno ploščo je iz vidika konstrukcijske zaščite lesa torej najbolj izpostavljen del brunarice. Iz tega razloga se brunaric nikoli ne gradi tako, da bi prvo bruno imelo neposreden stik s temeljno ploščo. Pravilen prehod med temeljno ploščo in prvim brunom bomo osvetlili v enem od naslednjih člankov.

Na portalu KatalogHiš.si sodelujemo samo z izvajalci, ki dokazano sledijo vsem načelom kakovostne gradnje brunaric.