Vsi prispevki v zaznamku

Karakteristike lesa

Ali mora biti les brunarice goste rasti?

Gostota rasti debla ni nujno tudi ekonomsko upravičena Načeloma drži, da gostejša kot je rast, bolj kakovosten je les. Gostoto rasti preverimo na prečnem prerezu posameznega kosa lesa. Manjša kot je razdalja med posameznimi letnicami (posamezne letnice prepoznate po krožnih linijah v strukturi prečno prerezanega lesa), bolj kakovosten je les.  Višje kot je bilo rastišče…