Upravljalec podatkov

Lastnik in upravljalec spletnega portala KATALOGHIŠ.si na spletnem naslovu: https://www.kataloghis.si je podjetnik Interim Manager, Sebastjan Stjepanović s.p., Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec, Email: info@kataloghis.si, Tel: 070-755-355.

Katere podatke zbiramo, zakaj in kako ravnamo z njimi

Splošno

KATALOGHIŠ.si spoštuje vašo pravico do zasebnosti in si prizadeva za najvišjo stopnjo varstva Vaših osebnih podatkov. Zato smo pri ponujanju storitev zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Želimo vas seznaniti, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

KATALOGHIŠ.si se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali ob registraciji (pridobitvi uporabniškega imena), ali jih bomo od vas pridobili, ker ste obiskali našo spletno stran, uporabljeni v skladu s tem dokumentom, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Kategorije osebni podatkov in namen obdelave

Obiskovalec spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani KATALOGHIS.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzija brskalnika, čas obiska, ime predhodne strani). Te podatke obdelujemo z namenom spremljanja delovanja in vodenja statistike obiskov na naši spletni strani, za ocenjevanje zainteresiranosti uporabnikov ter zaradi varovanja omrežja. Več informacij o tem lahko najdete v rubriki “Piškotki” na dnu strani.

Prejemnik elektronskih novic “e-novic”

Kot obiskovalec naše spletne strani se lahko naročite tudi na prejemanje vsebinskih biltenov, obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih (v nadaljevanju e-novice).

Podatki, ki jih shranjujemo, so: na spletnem strežniku podjetja “The Rocket Science Group, LLC” kjer se avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzija brskalnika, čas obiska, ime prehodne strani), elektronski naslov obiskovalca za prejemanje e-novic, datum in čas pošiljanja e-novic ter ID poslanega sporočila.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje e-novic kadarkoli prekličete.

Uporabniško ime registriranega uporabnika

Z registracijo na naši spletni strani soglašate s pogoji in politiko zasebnosti, navedenimi na spletni strani KATALOGHIS.si. Za uporabo nekaterih storitev na portalu KATALOGHIS.si morate opraviti brezplačno registracijo, pri kateri boste morali izbrati uporabniško ime in geslo ter vnesti svoj elektronski naslov. KATALOGHIS.si na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniško datoteko (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzijo brskalnika, čas obiska, ime predhodne strani). Strežnik beleži tudi IP-naslov registriranega uporabnika, s katerega je oddal svoj komentar.

Kot registrirani uporabnik naše spletne strani se lahko naročite tudi na prejemanje vsebinskih biltenov, obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih. Pridržujemo si pravico izklopa možnosti registracije uporabnika.

Registrirani uporabnik prejme ob registraciji obvestila o uporabi spletnih storitev in po potrebi tudi sistemska obvestila o delovanju sistema, obvestila o posodobitvah storitev ter obvestila z napotki in pomočjo v primeru zaznave neuporabe uporabniškega računa. Ob daljši neaktivnosti uporabniškega računa KATALOGHIŠ.si lahko registrirano uporabniško ime izbriše. Na ta obvestila se ni mogoče odjaviti.

Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil podatke avtomatsko obdelujemo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost uporabnika.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje vsebinskih sporočil kadarkoli prekličete.

Uporabniki podatkov

Vaši podatki, zbrani na katerikoli pravni podlagi, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani. Podatki, ki niso zbrani na osnovi Vašega interesa za posredovanje ponudb podjetij, ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve. Kontaktni podatki zbrani na osnovi Vašega izrecnega interesa pridobiti ponudbe podjetij, bodo posredovani le tem.

KATALOGHIŠ.si lahko v okviru svoje pristojnosti vaše osebne podatke razkriva naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • FURS, druge institucije, ki imajo podlago v zakonu.

KATALOGHIŠ.si kot upravljavec zbrane osebne podatke lahko posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki te podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil ter so zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov.

Posredovanje osebnih podatkov

KATALOGHIŠ.si ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije.

Izjema so:

 • statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporabljajo spletne platforme Google Analytics, Facebook Advertising in Google Adwords. Podatki, ki jih posredujemo tem platformam, so anonimizirani, tako da upravljavec analitičnega orodja ne more identificirati osebe, na katero se posredovani podatki nanašajo.
 • podatki o email naslovu in vsebini izpolnjenih polj v formularju za prijavo na e-novice, za katere se uporablja spletna platforma Mailchimp.com
 • podatki, ki jih obiskovalec posreduje preko spletnega formularja za pridobitev ponudb podjetij, se posredujejo podjetjem s katerimi izključno za ta namen sodeluje podjetnik Interim Manager, Sebastjan Stjepanović s.p.

Obdobje hrambe

Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 12 mesecev
 • vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem se hranijo še 5 let po koncu sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe oziroma če obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), je rok hrambe 10 let; v tem času je obdelava podatkov omejena
 • vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do vašega preklica.

Način varstva vaših podatkov

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetnik Sebastjan Stjepanović s.p. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki uničijo oziroma izbrišejo.

Vaše pravice

Skladno z določilom 15. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov imate pravico, da od nas zahtevate potrditev o tem, ali obdelujemo vaše osebne podatke ali ne. Če vaše osebne podatke obdelujemo, lahko zahtevate izpis svojih osebnih podatkov. Zagotovili vam bomo kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Obenem vam bomo posredovali tudi preostale informacije glede obdelave vaših osebnih podatkov ali ustrezne povezave na te informacije, in sicer glede namena obdelave, vrste osebnih podatkov, kdo so uporabniki vaših osebnih podatkov, oziroma kategorije uporabnikov, predvideno obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, obstoj vaše pravice, da od nas zahtevate popravek ali izbris vaših osebnih podatkov ali omejitev njihove uporabe in o obstoju pravice do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov (na primer glede obdelave za namene neposrednega trženja ali za nekatere odločitve, ki so bile sprejete izključno z avtomatsko obdelavo, vključno s profiliranjem) ter o pravici do pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije. Če vaših osebnih podatkov nismo pridobili od vas, bomo navedli vir pridobitve vaših osebnih podatkov.

Če smo pridobili vašo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, imate pravico to privolitev umakniti kadarkoli, ne da bi to za vas imelo negativne posledice. Če pa je vaša privolitev za obdelava posameznega osebnega podatka vezana na pridobitev pravice oziroma izpolnitev naše storitve, boste v tem primeru pravico izgubili oziroma vam ne bomo več mogli zagotavljati določenih naših storitev (npr. prepoveste obdelavo vašega elektronskega naslova, posledično vam ne bomo mogli pošiljati določenih e-novic). Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi svojega zakonitega interesa (kot je razloženo zgoraj), imate pravico do ugovora zoper takšno obdelavo. Glede vaše zahteve po omejitvi obdelave vaših osebnih podatkov morate upoštevati, da so lahko v določenih primerih vaše pravice omejene, kadar nad njimi prevladajo drugi ali naš zakoniti interes.

Svoj zahtevek po seznanitvi z vašimi osebni podatki, ki jih obdelujemo, oziroma zahtevek po informaciji, ali obdelujemo kakšne vaše osebne podatke, lahko pošljete v kakršnikoli obliki na enega od spodaj naštetih načinov oziroma naslovov:

 • Poštni naslov: Interim-Manager, Sebastjan Stjepanović s.p., Ronkova cesta 4, 2380 Slovenj Gradec
 • Elektronski naslov: info@KATALOGHIS.si
 • ali ga podate osebno na zapisnik na sedežu našega podjetja.

Da bi preprečili morebitne zlorabe, se bomo morali prepričati, da ste vi res oseba, za katero zahtevate informacijo o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo, in vas bomo v dvomu glede vaše prave identitete pozvali k posredovanju dodatnih podatkov ali dokazil, da ste oseba, ki je upravičena do podatkov iz zahtevka.

Vaš zahtevek bomo izpolnili čim hitreje in brez nepotrebnega odlašanja, a ne pozneje kot v mesecu dni od prejema popolnega zahtevka, skladno z določilom 12. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov.

Kontakt upravljalca podatkov

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki vam bo odgovorila pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Kontaktna oseba: Sebastjan Stjepanović
Telefonska številka: 070 755 355
Elektronski naslov: 
info@KATALOGHIS.si

Končna določila

Pridržujemo si pravico, da Politiko zasebnosti po potrebi prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Predvidoma se bo posodabljala 2x letno (januar, julij) Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V Slovenj Gradcu, 29.7.2020

Piškotki

Piškotki niso nič novega, vsi obiskovalci spletnih strani imamo na svojih računalnikih, tablicah, mobilnih telefonih shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Novo je zgolj to, da z novo zakonodajo (ZEKom-1) prihaja do sprememb glede obveščanja oz. soglašanja obiskovalcev z njihovo uporabo.

Kaj so piškotki?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta, z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

So temeljnega pomena za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa je bolj učinkovito in prijazno.

Nekaj primerov uporabe piškotkov: za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske, za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave na delih spletnih mest, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobilnik), kar omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi, za spremljanje obiska in preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani za delovanje določenih storitev (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja).

Lastni (first party) in zunajji (third party) piškotki

Lastni piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani, so ob obisku strani že naloženi, vsi drugi pa bodo naloženi, če bo uporabnik to izrecno dovolil. Lastni piškotki omogočajo prijavo v uporabniški profil, identifikacijo uporabnikove seje in pravilen prikaz spletne strani.

Lastni piškotki so nujno potrebni piškotki za izvajanje storitev, ki so na voljo na tej spletni strani. Lastni piškoti so nameščeni ob obisku strani.

Spletne strani, ki jih prejemate s strežnikov KATALOGHIS.si, lahko vključujejo tudi vsebine z zunanjih strežnikov – videe, grafe, vsebine in orodja z družabnih omrežij, oglase itd. Zunanji strežniki uporabljajo svoje piškotke in jih uporabniku pošljejo direktno – strežniki KATALOGHIS.si v stran vključijo le navodilo tipa »tukaj vstavi nekaj z Facebooka«, ne moremo pa nadzorovati tega, ali in katere piškotke bo uporabniku poslal zunanji strežnik. Ker je tako, vam lahko kot kontrolo zasebnosti glede tega ponudimo samo možnost, da sprejemate ali zavračate zunanje piškotke. Če se odločite, da jih ne sprejmete, boste s strežnikov KATALOGHIS.si prejemali vsebine brez vključenih zunanjih elementov.

Seznam piškotkov

Seznam piškotkov na dan 29.7.2020

CookieTypeDurationDescription
Obvezni
google_tag_manager0Google Tag Manager ni piškotek, temveč podatkovni okvir, s pomočjo katerega se v spletno stran lahko vstavljajo različne vsebine. Sam po sebi ne zbira nikakršnih podatkov o uporabniku.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 mesecevTa piškotek uporablja vtičnik GDPR Cookie Consent. Piškotek shrani uporabnikove nastavitve privolitve piškotkov v kategoriji "Obvezni".
viewed_cookie_policy011 mesecevTa piškotek uporablja vtičnik GDPR Cookie Consent. Na ta način shrani podatke o tem, ali je porabnik predhodno že privolil v piškotke ali ne.
cookielawinfo-checkbox-non-necessary011 mesecevTa piškotek uporablja vtičnik GDPR Cookie Consent. Piškotek shrani uporabnikove nastavitve privolitve piškotkov v kategoriji "Neobvezni".
Neobvezni
googleanalytics90 dniTa dva piškotka uporablja storitev Google Analytics z namenom spremljanja interakcije uporabnika s spletno stranjo.

Ponastavi piškotke

Lastni piškotki

Te piškotke uporabniku pošilja strežnik KATALOGHIS.si. Nastopajo lahko na katerikoli domeni v lasti podjetnika Sebastjan Stjepanović s.p..

 • Te piškotke uporabniku pošilja strežnik KATALOGHIS.si. Nastopajo lahko na katerikoli domeni v lasti podjetnika Sebastjan Stjepanović s.p..

Statistična orodja / Analiza

 • Te piškotke uporabniku pošilja strežnik KATALOGHIS.si. Nastopajo lahko na katerikoli domeni v lasti podjetnika Sebastjan Stjepanović s.p..

Zunanji piškotki

Spletne strani KATALOGHIS.si vključujejo elemente z zunanjih strežnikov za različne namene – prikaz obogatenih vsebin, družabna omrežja in predvajanje oglasov.

Strežnik KATALOGHIS.si nima vpogleda v komunikacijo med zunanjimi strežniki in uporabnikom – tehnologija brskalnikov to izrecno preprečuje.

Zato je tehnično nemogoče tekoče spremljati in ponuditi zanesljiv seznam piškotkov, ki jih uporabljajo zunanji strežniki. Navedemo lahko le konkretne zunanje izvajalce, kadar so nam ti natančno znani (pri oglasih denimo ni nujno tako).

Uporabnik se lahko piškotkom z zunanjih strežnikov izogne na splošen način tako, da ustrezno označi, ali sprejema piškotke z zunanjih strežnikov ali ne.

Če označi, da ne, potem vrste vsebine 1), 2) in 3) v spodnjem seznamu ne bodo vključene v spletno stran.

Zaradi velikega števila različnih komponent se lahko zgodi, da ta blokada ni popolna. V tem primeru uporabnika prosimo, naj nas o nepričakovanih rezultatih in težavah obvesti, da lahko ukrepamo in stanje izboljšamo.

Zunanji piškotki; 1) Prikaz zunanje vsebine

Uporabljamo zunanje predvajalnike različnih vsebin – videov, grafikonov, anket… Seznam konkretnih izvajalcev se spreminja, zato na tem mestu podajamo posnetek stanja, ki ga občasno osvežimo. Stanje v času zadnje osvežitve: Youtube, Pintrerest, Surveymonkey, Google maps.

Zunanji piškotki; 2) Družabna omrežja

Uporabljamo vtičnike družabnih omrežij Facebook.

Zunanji piškotki; 3) Oglasni sistemi

KATALOGHIS.si uporabljajo oglasni sistem DFP (Doubleclick for Publishers), GDN (Google Display Network) in Criteo Dynamic Retargeting. V njem so lahko najrazličnejši oglasi, katerih predvajanje lahko gre skozi verigo različnih strežnikov do tistega, ki na koncu izvede prikaz. Nabor možnih končnih strežnikov je poljubno velik in nam neznan.

Onemogočenje piškotkov

Uporabo piškotkov lahko ne glede na vašo privolitev ali zavračanje piškotkov na posamezni spletni strani nadzirate in spreminjate tudi neposredno v svojem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

Če uporabo piškotkov zavrnete na spletni strani ali piškotke izključite v brskalniku, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.

Dodatna vprašanja in komentarje v zvezi z zasebnostjo in delovanjem strežnika lahko pošljete administratorju.